Individuell KBT/ACT

Jag erbjuder psykologisk behandling och rådgivning utifrån kognitiv beteendeterapi KBT och acceptance and commitment therapy ACT. Jag har lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med såväl ångesttillstånd, trauma, depression, stressrelaterade problem och kriser, som med subkliniska problem, exempelvis relationsproblem, låg självkänsla och perfektionism. 

En behandling inleds alltid med en bedömning där vi tillsammans gör en noggrann kartläggning för att ringa in dina problem och dina målsättningar. I behandlingen arbetar vi aktivt och strukturerat tillsammans för att skapa hållbar förändring och nå acceptans. Vi utvärderar kontinuerligt för att se att vi är på rätt väg och att du får den hjälp du önskar.

Jag ger behandling/rådgivning för exempelvis:

Oro
Ångesttillstånd (social ångest, paniksyndrom, GAD, fobier)         
Stress 
KrisreaktionerTrauma, PTSD
Perfektionism
Låg självkänsla
Depression/nedstämdhet
Hälsoångest
Relationsproblem/anhörigstöd
Psykisk hälsa
Långvarig smärta
Psykiskt lidande kopplat till fysisk sjukdom
            Priser

                Återbesök  (45 min): 1500 kr
                Återbesök (55 min): 1700 kr

Jag erbjuder besök på min mottagning i Hornstull och via videomöte.