Handledning


Behöver du metodhandledning i KBT eller ACT eller är ni ett team som behöver handledning för att få stöd kring bemötande och förhållningssätt ert arbete? Jag har mångårig erfarenhet av att handleda både individer och grupper. Jag erbjuder handledning till exempelvis primärvård, psykiatri, somatisk vård och socialpsykiatri.  

Jag utgår i handledningen från KBT metodik vilket innebär en tydlig struktur och en inlärningspsykologisk förståelsegrund. De senaste åren har jag handlett psykologer och andra yrkesgrupper med grundläggande KBT utbildning inom allmänpsykiatri och primärvård, team inom psykosvård, team inom sjukvården, boendestödjare inom socialpsykiatri och psykologer inom beroendevård. 

Kontakta mig gärna för att berätta om dina behov, om du har frågor eller om du vill få kontakt med referenser från tidigare handledningsuppdrag.

Kontakt

kontakt@psykologannajacobson.se