Parterapi

I parterapi arbetar jag utifrån IBCT (integrative behavioral couple therapy) som är en KBT baserad metod för parterapi. Det är en metod där man arbetar med både acceptansstrategier och förändringsarbete för att överkomma problem i en relation. Jag är även utbildad inom sexologi. Parterapin inleds med en kartläggning för att öka förståelsen för de beteendemönster som vidmakthåller relationsproblemen och undersöka era målsättningar. I kartläggningen ingår en gemensam session, varsin individuell session och en återkopplingssesion. Efter återkopplingen beslutar vi tillsammans om ni vill fortsätta en parterapi eller om ni med ökad förståelse för vad som vidmakthåller relationsproblemen vill arbeta vidare på egen hand.                                                  
Jag erbjuder även mer förebyggande parsamtal med fokus på att utveckla relationen genom att få syn på era beteendemönster, utveckla kommunikation, acceptans för varandra, gemensam riktning, närhet och lust.
Priser:
Parterapi, paret (75 min): 2400 kr
Parterapi, paret (60 min) 2000 kr
Parterapi, enskilt (45 min) 1500 kr

Paketpris för bedömningsfasen 7000 kr  (ett parsamtal, varsitt individuellt samtal och ett gemensamt återkopplingssamtal)